Про ГО Контактер

Члени громадської організації «Контактер» – це люди,  об’єднані спільною метою побудови громадянського суспільства шляхом впровадження новітніх технологій, які дають змогу вивести взаємодію між владою та громадою на найсучасніший рівень.  ГО “Контактер” є неприбутковою, недержавною та некомерційною організацією, що здійснює свою діяльність без набуття статусу юридичної особи.

Мета діяльності ГО «Контактер» – задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, екологічних, наукових, культурних інтересів своїх членів; провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля становлення громадянського суспільства; розвитку демократії; сприяння ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю.

Завдання ГО «Контактер»: 

  • Сприяння запровадженню новітніх технологій у сферу взаємодії між владою та громадою м. Боярка;
  • Провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля становлення демократичного громадянського суспільства;
  • Утвердження принципів демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості;
  • Всебічне сприяння захисту конституційних прав та свобод громадян шляхом представництва їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях України, інших держав та їх об’єднань, на міжнародних зборах, з’їздах, конференціях;
  • Підтримка та розвиток інноваційних ідей громадян регіону;
  • Сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування в побудові громадянського суспільства та взаємодії з громадськістю;
  • Сприяння наданню громадянам інформаційної та методичної допомоги щодо захисту їх прав та інтересів;
  • Організація та забезпечення виконання програм моніторингу діяльності центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, щодо формування та реалізації державної і місцевої політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку задля покращення політичного, соціального та економічного стану в країні;
  • Запобігання та протидія корупції в публічних і приватних сферах суспільних відносин;
  • Участь у здійсненні громадського контролю за діяльністю посадових осіб, органів влади та місцевого самоврядування;
  • Сприяння реалізації ратифікованого Україною міжнародного законодавства;
  • Сприяння в проведенні громадських слухань, опитувань, обговорень на Інтернет-ресурсах з органами державної влади та фінансовими установами задля покращення соціально-економічного клімату в країні;
  • Сприяння розв’язанню екологічних проблем;
  • Сприяння в проведенні діалогу між громадянами, органами місцевого та державного управління;
  • Участь у здійсненні міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих і власних програм;
  • Співпраця з різними суспільними та іншими установами, організаціями і підприємствами;
  • Інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації;
  • Сприяння участі членів Організації у міжнародних заходах, семінарах з питань, що відповідають статутній діяльності Організації;
  • Пропаганда здорового способу життя;
  • Розробка та реалізація проектів та програм, спрямованих на підтримку та розвиток статутних завдань громадської організації;
  • Залучення інвестицій для здійснення статутних цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами.